Στο κέντρο μας πραγματοποιείται ολοκληρωμένη εκπαιδευτική – παιδαγωγική αξιολόγηση η οποία ολοκληρώνεται σε 2-4 συνεδρίες. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • Aνάλυση Παιδικού Ιχνογραφήματος
  • Tεστ αξιολόγησης πρακτικής νοημοσύνης
  • Αισθητηριακά Τεστ: Όρασης, Ακοής, Κινητικότητας
  • Τεστ πλευρίωσης (Προτίμησης Χεριού)
  • Αναλυτική αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη Γλώσσα
  • Αναλυτική αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στα Μαθηματικά.