Πραγματοποιούνται δύο κύκλοι Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης για το σύνολο των μαθημάτων, έτσι ώστε οι μαθητές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τα διαγωνίσματα Τετραμήνων, καθώς και των τελικών εξετάσεων.