Μπορούν πραγματοποιηθούν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, στον χώρο του κέντρου μελέτης από τους έμπειρους καθηγητές μας, σε όλα τα μαθήματα.