Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για μαθητές όλων των ηλικιών, καθώς τους βοηθά να κατανοήσουν τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις μελλοντικές τους προοπτικές.

Η διερεύνηση των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων των μαθητών μας είναι το πρώτο μας μέλημα.

Τα παραπάνω προκύπτουν κατόπιν εξατομικευμένης διερεύνησης της προσωπικότητας κάθε μαθητή, μέσω ειδικευμένων τεστ προσανατολισμού.

Επομένως, προσδιορίζεται με ακρίβεια η κατεύθυνση που θα πρέπει να επιλέξει ο καθένας καθώς κι οι σχολές που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καταγράφοντας τις προοπτικές τους στην Ελληνική αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Στόχος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους, επιλέγοντας ένα επαγγελματικό μονοπάτι που ταιριάζει στις ατομικές τους ιδιαιτερότητες και τους προσφέρει ικανοποίηση και ευκαιρίες για εξέλιξη.

Βασικά στάδια Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

Αυτογνωσία: Γνωριμία με τον εαυτό, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τις αξίες, τα κίνητρα και τους στόχους.
 Ενημέρωση: Συλλογή πληροφοριών για διάφορα επαγγέλματα, εκπαιδευτικές επιλογές και την αγορά εργασίας.
 Αντιστοίχιση: Σύγκριση των προσωπικών χαρακτηριστικών με τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων.
 Λήψη απόφασης: Επιλογή επαγγελματικού μονοπατιού και σχεδιασμός για την επίτευξή του.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια διαρκή διαδικασία που δεν περιορίζεται μόνο στην εφηβεία. Είναι σημαντικό να ενημερώνεστε και να αναπροσαρμόζετε τις επιλογές σας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και τα νέα δεδομένα.