Είναι συνηθισμένο το παράδειγμα πολλών μαθητών, οι οποίοι, ενώ διαθέτουν χρόνο για τη μελέτη τους, έχουν αξιόλογους δασκάλους και την υποστήριξη από την οικογένειά τους, δεν πάνε κατάλληλα προετοιμασμένοι στο σχολείο. Η οργάνωση του διαβάσματος, η διάθεση, η συγκέντρωση και το περιβάλλον είναι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της μελέτης και της απόδοσης στο σχολείο.

Η μελέτη ενός μαθητή, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη ηλικία του δημοτικού, είναι μια εξουθενωτική εμπειρία για τους περισσότερους γονείς και πολλές φορές αναποτελεσματική. Ο περιορισμένος χρόνος των γονιών και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σχολείου καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την προετοιμασία των παιδιών από τους γονείς.

Το κέντρο Μελέτης Αγωγή στην Αργυρούπολη, με αγάπη για τα παιδιά και ευθύνη απέναντι στο γονιό, αναλαμβάνει τη σχολική μελέτη των παιδιών, προκειμένου να επιστρέφουν στο σπίτι καλά διαβασμένα και προετοιμασμένα για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Ο μέσος χρόνος, ο οποίος είναι απαραίτητος καθημερινά για τη σωστή προετοιμασία ενός μαθητή, είναι αυτός των 2 ωρών. Έτσι, το παιδί θα έχει πραγματικά ελεύθερο χρόνο στο σπίτι για να παίξει, να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντά του και να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την οικογένεια και τους φίλους του. Σε αντίθεση με το σπίτι, όπου ο αντίστοιχος χρόνος για τη μελέτη μπορεί να είναι πολλαπλάσιος…

Ποιος είναι ο στόχος του Κέντρου Μελέτης ΑΓΩΓΗ ;

Στόχος μας είναι τα παιδιά, με τη βοήθεια των έμπειρων και εξειδικευμένων παιδαγωγών, να μάθουν να οργανώνουν αποτελεσματικά το διάβασμά τους και να αυτονομούνται στη μελέτη τους, με αποτέλεσμα να αποκτούν αυτοπεποίθηση, απαραίτητη προϋπόθεση της σχολικής επιτυχίας. Στο κέντρο μελέτης ΑΓΩΓΗ μελετούν οργανωμένα, αποδοτικά, λύνουν απορίες, καλύπτουν κενά, αυξάνουν τη σχολική τους απόδοση. Μετά το πέρας της σχολικής μελέτης έχουν περισσότερο χρόνο για τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους, για τους γονείς και τους φίλους τους.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προσέλευση στο κέντρο Μελέτης, ενημέρωση για τα μαθήματα που έχει να μελετήσει το παιδί για την επόμενη ημέρα, συμπλήρωση του τετραδίου επικοινωνίας, οργάνωση του διαβάσματος.

Με τη καθοδήγηση του παιδαγωγού, τα παιδιά μελετούν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στο κάθε παιδί το μάθημα, επιλύει τις απορίες του, το βοηθά να λύσει τις ασκήσεις του και στο τέλος ελέγχει αν έχουν ολοκληρωθεί σωστά και όπου χρειάζεται, το εξετάζει.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ο μαθητής μπορεί να ακολουθήσει πρόγραμμα 3ωρης καθημερινής μελέτης.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς γίνεται η ενημέρωση των γονέων για την πορεία της μελέτης του μαθητή;

Καθημερινά συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο δάσκαλο ή καθηγητή το τετράδιο επικοινωνίας, το οποίο αναφέρει τα μαθήματα που έχει να διαβάσει το κάθε παιδί και τι ακριβώς έχει κάνει σε κάθε ένα από αυτά. Οι γονείς, με αυτό τον τρόπο, ενημερώνονται καθημερινά για την πορεία της μελέτης των παιδιών τους. Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από τους Υπεύθυνους Σπουδών και πιο αναλυτικά σε προκαθορισμένες συναντήσεις.

Οι παιδαγωγοί περιορίζονται στη μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας;

Σε περίπτωση που το παιδί ολοκληρώσει τη μελέτη του νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο, το κέντρο μελέτης παρέχει επιπλέον  εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις, ούτως ώστε το παιδί να καλύπτει τα κενά του και να του δίδεται η δυνατότητα να κάνει επανάληψη. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τις ημέρες των σχολικών αργιών ή κάποιες μέρες που το παιδί για κάποιο λόγο δεν έχει να μελετήσει για το σχολείο.ς

Επιμονή στην ασφάλεια των παιδιών.

Το κέντρο μελέτης είναι ενημερωμένο από τον γονιό για το ποιος φέρνει και παραλαμβάνει το παιδί και δεν δύναται η δυνατότητα παραλαβής του παιδιού από άλλο πρόσωπο, εκτός αν ο γονιός ενημερώσει το κέντρο μελέτης. Ο χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών.