Η επιστημονική ομάδα του κέντρου μας διαθέτει ειδικούς παιδοψυχολόγους, εξειδικευμένους στην ψυχολογία παιδιών και εφήβων που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των καθηγητών, των γονέων και των παιδιών προκειμένου να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα τους προβληματίζει.