Ειδική εκπαίδευση

To Κέντρο μας, έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προσφέρει προγράμματα παρέμβασης σχεδιασμένα ειδικά πάνω στις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού. Ο ειδικός παιδαγωγός λαμβάνοντας υπ’ όψη την διάγνωση του παιδιού από κάποιο δημόσιο φορέα  και αφού χρησιμοποιήσει και δικά του μέσα για να αξιολογήσει τις δυσκολίες κάθε παιδιού σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα πάνω στις ανάγκες του , θέτοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που προσπαθεί να υλοποιήσει σε συνεργασία με το παιδί. Ο ειδικός παιδαγωγός έχει την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορεί να βοηθήσει το παιδί να μάθει ανάλογα με τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.  Οι στόχοι μπορεί να αφορούν στην ανάγνωση, στη γραφή ή σε ένα συνδυασμό και των δύο. Επίσης, οι στόχοι μπορεί να επικεντρώνονται σε άλλους τομείς, όπως τα μαθηματικά, η απομνημόνευση, η βελτίωση της μνήμης, της συγκέντρωσης της προσοχής, η λεκτική ή μη-λεκτική επικοινωνία. Ο Ειδικός Παιδαγωγός οφείλει να κρίνει και να αξιολογεί κατά περίπτωση και όχι κατά κάποιο γενικό κανόνα και ανάλογα να προσαρμόζει και να αναδιαμορφώνει τους στόχους του και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία και  ΔΕΠ-Υ, επίσης είναι σημαντικό να υπάρξει μία πρώιμη παρέμβαση, σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, έτσι ώστε το παιδί όταν θα φτάσει σε ένα στάδιο ψυχο-συναισθηματικής ωρίμανσης να μπορεί να υιοθετήσει τον κατάλληλο τρόπο-δηλαδή τον τρόπο που του ταιριάζει και τον βοηθά στη μάθηση.

Τα προγράμματα εινάι ατομικά ή ομαδικά ( με μέγιστη συμμετοχή 3 ατόμων) και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες ΔΕΝ μπορεί να προσπαθήσει περισσότερο, ΔΕΝ μπορεί να δώσει περισσότερη προσοχή και ΔΕΝ μπορεί να κινητοποιηθεί από μόνο του. Το μόνο που χρειάζεται είναι να του δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τα επιτύχει όλα αυτά.