Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση (ή αλλιώς αισθητηριακή επεξεργασία) αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία το νευρικό σύστημα λαμβάνει, οργανώνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που προέρχονται από τις αισθήσεις μας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα στο περιβάλλον μας. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη για την καθημερινή μας λειτουργία και επηρεάζει την ικανότητά μας να κινούμαστε, να μαθαίνουμε, να επικοινωνούμε και να εκτελούμε δραστηριότητες.

Κύριες Αισθήσεις

Οι βασικές αισθήσεις που εμπλέκονται στην αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι:

Αφή: Αντίληψη μέσω του δέρματος.

Όραση: Αντίληψη μέσω των ματιών.

Ακοή: Αντίληψη μέσω των αυτιών.

Γεύση:  Αντίληψη μέσω της γλώσσας.

Όσφρηση: Αντίληψη μέσω της μύτης.

Αιθουσαία Αίσθηση: Αντίληψη της ισορροπίας και της κίνησης μέσω του εσωτερικού αυτιού..

Ιδιοδεκτική Αίσθηση: Αντίληψη της θέσης και κίνησης των μελών του σώματος.

Διαταραχές Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Ορισμένα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Υπερευαισθησία: Υπερβολική αντίδραση σε αισθητηριακά ερεθίσματα (π.χ., έντονοι ήχοι, φωτεινότητα).

Υποευαισθησία: Ανεπαρκής αντίδραση σε αισθητηριακά ερεθίσματα (π.χ., υψηλή ανεκτικότητα στον πόνο).

Δυσπραξία: Δυσκολία στον συντονισμό και την εκτέλεση κινήσεων.

Θεραπεία

Η θεραπεία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης συνήθως περιλαμβάνει εργοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές και δραστηριότητες για να βοηθήσει το άτομο να διαχειριστεί και να προσαρμοστεί στα αισθητηριακά ερεθίσματα. Οι θεραπευτές δημιουργούν προγράμματα που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ατόμου, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά τους και την ποιότητα ζωής τους.