Τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών

Στο κέντρο μας πραγματοποιείται ολοκληρωμένη εκπαιδευτική – παιδαγωγική αξιολόγηση η οποία ολοκληρώνεται σε 2-4 συνεδρίες. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει : 1.Aνάλυση Παιδικού Ιχνογραφήματος 2.Tεστ αξιολόγησης πρακτικής νοημοσύνης   3.Αισθητηριακά Τεστ : Όρασης, Ακοής, Κινητικότητας, 4.Τεστ πλευρίωσης (Προτίμησης Χεριού) 5.Αναλυτική αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη Γλώσσα 6.Αναλυτική αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στα Μαθηματικά.