Λογοθεραπεία – Ειδική Αγωγή

Το Κέντρο Μελέτης Αγωγή, έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προσφέρει προγράμματα παρέμβασης σχεδιασμένα ειδικά πάνω στις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Ο υπεύθυνος ειδικός παιδαγωγός, σε συνδυασμό με τον λογοθεραπευτή και τον εργοθεραπευτή,όπου χρειάζεται, καθορίζουν το πρόγραμμα για κάθε μαθητή ξεχωριστά.      Η επιστημονική ομάδα συμπληρώνεται από ειδικό παιδοψυχολόγο.Στο κέντρο μας πραγματοποιείται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς, καθώς και Συμβουλευτική γονέων.

Παρέχεται η δυνατότητα τα παραπάνω προγράμματα να συνδυαστούν και με καθημερινή μελέτη.

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται:  παιδαγωγική αξιολόγηση,  τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών, Δ.Ε.Π.Υ..               

  Συνεργασία με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αν το παιδί δε μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει.