Γυμνάσιο

Έμπειροι καθηγητές αναλαμβάνουν καθημερινά να προετοιμάσουν τους μαθητές για το σύνολο των σχολικών μαθημάτων.

Δίωρη καθημερινή εξατομικευμένη μελέτη σε όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, μία ώρα με φιλόλογο και μία με καθηγητή θετικών επιστημών.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μελέτη του κάθε μαθητή για το σχολείο, γίνεται εμβάθυνση στα Μαθηματικά, τα Αρχαία και τη Γλώσσα.

Εξατομικευμένη προετοιμασία των μαθητών για τα ωριαία διαγωνίσματα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Πραγματοποιούνται δύο κύκλοι Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης για το σύνολο των μαθημάτων, έτσι ώστε οι μαθητές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τα διαγωνίσματα Τετραμήνων, καθώς και των τελικών εξετάσεων.

Παρέχονται σημειώσεις επιμελημένες από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς του Κέντρου μας.

Συχνές ενημερωτικές συναντήσεις.

Αλεξιουπόλεως 62, Αργυρούπολη. Τηλ. 2114078462.